Braseren

De zeer goede capillariteitseigenschappen van braseren, meerbepaald die van "hoog zilver hou- dende" legeringen, laten u toe om praktisch onzichtbare verbindingen uit te voeren. Dit is belangrik bij zichtbaar blijvende verbindingen. Met de juiste voorbereiding en de juiste selectie van de toevoeglegering kunnen gebraseerde verbindingen sterker zjin dan het basismateriaal.


Braseerstaven


Koper - Fosfor
Aluminium - Messing