Veiligheid

Boorzuur Borax & gratis

Keen om de huidige en toekomstige REACH-wetgeving te volgen en te antwoorden op milieueisen toegepast op onze sector te vinden, Castolin ontwikkelde een solderen assortiment die geen CMR-eigenschappen (kankerverwekkende, mutagene, reproductietoxische). Dus geen boorzuur of borax.

 

Wat is REACH?

REACH is een nieuwe communautaire verordening van het Europees inzake chemische stoffen en het veilig gebruik ervan. Het gaat over de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen. Het doel van REACH is om de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren door de betere en snellere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen. Op hetzelfde moment, moet innovatief vermogen en de concurrentiekracht van de EU-chemische industrie worden versterkt.

 

Cadmium vrij

Cadmium wordt beschouwd als eco-toxisch en dus dit is de eerste reden waarom Castolin ontwikkeld cadmium-vrije producten. Cadmium wordt gebruikt in batterijen, plastics, pigmenten en metalen coatings. Cadmium kan in het milieu terechtkomen door stortplaatsen, slechte methoden afvalverwijdering, bij de verbranding van kolen voor de energievoorziening, etc. De deeltjes kunnen reizen ver voordat vallen op de grond of het water en elk jaar vele tonnen cadmium worden in onze zeeën en oceanen ontladen. Druk op het milieu van het gebruik van cadmium in industriële goederen op te heffen zijn gegroeid en de Europese Unie maakte verschillende richtlijnen om het gebruik van de gevaarlijke stof te voorkomen. Daarnaast is cadmium al verboden van Aerospace, Automotive, Medisch en drinkwater toepassingen.

 

ROHS

De richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur werd in februari 2003 goedgekeurd door de Europese Unie. Deze richtlijn beperkt het gebruik van zes gevaarlijke stoffen in de productie van verschillende soorten elektronische en elektrische apparatuur. Het is nauw verbonden met het afval van elektrische en elektronische apparatuur die inzameling, recycling en nuttige doelen voor elektrische goederen en is onderdeel van een wetgevend initiatief om het probleem van giftig afval op te lossen. Castolin producten zijn gecertificeerd om te voldoen aan deze richtlijn.Onze producten


Download onze
huidige catalogus